Capacity Development Literature Review

Publication date:
2014-05-30
Series:
UTV Working Paper
Series number:
2014:1
Language:
English
Authors:
Ian Christoplos , Kristoffer Engstrand , Anna Liljelund Hedqvist
Description:
Denna litteraturstudie har tittat på effektiviteten och verkan, relevans, hållbarhet och effektivitet av kapacitetsutveckling inom det internationella utvecklingssamarbetet under de senaste 10 åren. Granskningen tar sin utgångspunkt i de tre faktorerna kapacitetsutveckling i samband med utveckling av mänskliga resurser, organisationsutveckling och de institutionella faktorerna bakom en gynnsam miljö. Sammantaget granskningen har funnit att framgång i kapacitetsutveckling kan hänföras till utformning och genomförande processer som speglar en grundlig förståelse av befintliga processer och strukturer. Fel kan korreleras med naiva metoder som inte är förankrade i det lokala och nationella sammanhang och där otillräckliga ansträngningar har gjorts för att undersöka incitament som skulle kunna generera ägande. Det har också observerats att otillräcklig uppmärksamhet har ägnats åt att bedöma resultaten av kapacitetsutveckling insatser.

PDF image