Review of modalities for supporting the Georgian state authorities - Final Report

Publication date:
2014-06-03
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:23
Language:
English
Authors:
Klas Markensten , Vera Devine
Description:
Detta är en översyn av erfarenheter från Sveriges stöd via svenska myndigheter till sju systerbyråer i Georgia, och en slutlig översyn av det svenska stödet till Public Service Development Agency (PSDA). Översynen rekommenderar att ambassaden för liknande partnersamverkan i framtiden: 1) använder svenska myndigheter med erfarenhet av utveckling, 2) helst stöd mogna Georgiska myndigheter, 3) göra fast förstudier inklusive större sammanhang, 4) tillhandahålla långsiktigt stöd. Den svenska ambassaden är också bra att göra formella regelbundna genomgångar med vänortspartner, som föregås av rapporter från en uppföljningsgrupp. Sida rekommenderas att göra en grundlig översyn av sina nuvarande partnersamverkan för att inkludera mer fokus på hela institutionen och dess sammanhang och användningen av en större blandning av resurser. Långsiktiga rådgivare är värdefulla och lokala konsulter skulle kunna användas mer.

PDF image