Evaluation of Women for Afghan Women - Family Guidance Center and Shelter in Mazar-e-Sharif - Final Report

Publication date:
2014-06-18
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:24
Language:
English
Authors:
Annica Holmberg , Parvaneh Ghorbani
Description:
Detta är en bedömning av det svenska stödet till kvinnor för afghanska kvinnors Family Guiding Centre och Shelter (FGC) i Mazar-e- Sharif, Afghanistan under 2008-2014. Utvärderingen fokuserar på effektivitet, relevans och hållbarhet i arbetet. Den leverans av tjänster och öka medvetenheten på FGC analyseras ur ett rättighetsbaserat synsätt, jämställdhet och barn perspektiv. FGC har lyckats sköta ett stort antal fall och har bidragit till en ökad medvetenhet bland medborgare och tullbärare om kvinnors rättigheter. Utvärderingen konstaterar att FGC ger en välbehövlig service och att arbetet på individnivå främjar rättigheterna för kvinnor och flickor, men att projektet främjar långsiktiga förändringar endast i begränsad utsträckning. Slutsatsen är att den FGC är effektiv att finna lösningar på de fall som presenteras för organisationen, men att projektet skulle kunna dra nytta av ett större fokus på förebygga våld och att tillämpa ett rättighetsbaserat synsätt och ett barnperspektiv.

PDF image