Evaluation of Results of Support to Land Administration Systems in Belarus and Georgia, from 1998 to 2014 - Final Report

Publication date:
2014-06-25
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:28
Language:
English
Authors:
Leif Danielsson , Mykhailo Cheremshynskyi , Johanna Lindström
Description:
I denna rapport presenteras resultaten från utvärderingen av två projekt som genomförs av Lantmäteriet (Den svenska Mapping, Fastighets och Land Registration Authority): "Utveckling av Real Property Market i Vitryssland" och "Capacity Building & Förbättrade Client Services vid National Agency of Public Registry (NAPR) i Georgien ". Utvärderingen fokuserar på medellång till lång räckvidd resultaten och effekterna av de två projekten i sina respektive länder. Den Utvärderingen visar att projektens genomförande kan anses vara tillfredsställande och i allmänhet de viktigaste målen för projekten har uppnåtts.

PDF image