Review of the Strategy for Swedish Aid Initiatives in Zimbabwe: January 2011 – December 2014 - Final Report

Publication date:
2014-09-03
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:31
Language:
English
Authors:
Ian Christoplos , Annika Nilsson , Tsitsi Maradze , Katarina Persson
Description:
Utvärderingen bedömer utfall, relevans, effektivitet och hållbarhet de ansträngningar som görs inom den svenska strategin för Stöd Initiativ i Zimbabwe 2011-2014, samt att analysera hur initiativ inom ramen för strategin riktat jämställdhet, risk och antikorruptionsinsatser. Sveriges ambassad har gjort starka bidrag till att förbättra styrningen under strategiperioden, särskilt i förhållande till det konstitutionella processen och valreform. Grundläggande sociala tjänster har stärkts, även om hållbarheten i dessa processer fortfarande osäker. Strategin har gett en viss struktur och tillräckliga flexibilitet för den process som ledde fram till dessa resultat. Ambassaden har identifierat viktiga aktörer, främst inom FN och det civila samhälle som har kunnat samverka med statliga system och processer på ett konstruktivt sätt under en svår period

PDF image