Möjligheter för dig som är student, på väg in i arbetslivet eller är i början av din karriär och vill arbeta med globala utvecklingsfrågor

Sida 2014

Publication date:
2014-09-04
Language:
Swedish
Description:
Inom det svenska biståndet finns flera stipendier som riktar sig till dig som vill lära dig mer om utvecklingsfrågor och din omvärld. För dig som redan har påbörjat din yrkeskarriär finns särskilda jobb vid internationella organisationer som bara unga svenskar kan söka. Den svenska biståndsmyndigheten Sida tar också emot praktikanter varje termin.

PDF image