In depth review of support to Local Governments in Serbia in the EU integration process - Final Report

Publication date:
2014-09-08
Series:
Sida Decentralised Evaluation
Series number:
2014:34
Language:
English
Authors:
Joakim Anger , Dragisa Mijacic
Description:
I maj 2014, gav Sveriges ambassad i Belgrad i uppdrag till InDevelop att göra en "grundlig genomgång" av Sveriges "Stöd till lokala myndigheter i Serbien i den europeiska integrationsprocessen ". Programmet har genomförts av ständiga konferens för städer och kommuner (SCTM) tillsammans med tekniskt stöd från Svenska kommunalförbund (SALAR). Uppdraget har utförts av Joakim Anger (lagledare) och Dragisa Mijacic (serbisk kommun expert). Det övergripande målet för programmet är att förbereda kommunerna för det kommande EU-närmande. Sammantaget relevansen stödja SCTM och LSG i Serbien i frågor som rör EU: s integrationer är stark. Dessutom har valet av tematiska områden bedömts som till stor del relevanta. Dessutom har programmet hittills resulterat i många värdefulla resultat som kan vara värdefulla för SCTM själv och serbiska kommuner. Programmet har i stort sett genomförts effektivt, men skulle dra nytta av större fokus på vissa centrala målen för stödet. En av de största framtida utmaningarna för SCTM och dess partners / givarna är den finansiella hållbarheten i organisationen, det vill säga hur man kan öka SCTM's egna inkomster (genom medlemsavgifter från sina medlemmar eller på annat sätt) för att  kunna finansiera de tjänster i organisationen.

PDF image