Resultatutvärdering 19 - DEN VÄXANDE FATTIGDOMEN I INDIEN

1975-08-28

Publication
Author:
Göran Djurfeldt and Staffan Lindberg
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Skiss till analysen av Indiens utvecklingspolitik. Sammanfattningen har beställts för att ge en översiktlig bild av utvecklingen i Indien utifrån de fattiga majoritetens perspektiv.pages:19