Resultatutvärdering 21 - VAD STYR VALET AV PROJEKT I U-LÄNDER

1975-10-03

Publication
Author:
Lars-Erik Birgegård
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Avhandling som söker svar på frågor kring vad det är som avgör valet när beslutsfattare bestämmer vilka projekt som skall finansieras. Studien har sin utgångspunkt inom jordbrukssektorn i Kenya, Tanzania och Zambia. pages:24