Resultatutvärdering 28- En annorlunda skolform- BRIGADERNA I BOTSWANA

1976-06-22

Publication
Author:
Agneta Halldén
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Sammanställning och utvärdering av ett undervisningsprogram i Botswana där man kopplar sammans praktisk yrkesarbete med undervisning. pages:23