Resultatvärdering - ett programförslag

Publication date:
1971-06-22
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Author:
G Dahlgren
Description:
Det första programförslaget för Sidas resultatutvärdering.

PDF image