The impact of the rural water program in Tanzania

Publication date:
1972-11-16
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
Bo Westman , Fred Hedkvist
Description:
Papperet utvärderar hur politik som prioriterar billiga projekt som ger fördelar för maximalt antal människor har genomförts i praktiken och hur målen har uppfyllts inom Tanzania Rural Water Supply Program.

PDF image