Resultatutvärdering 1 - Hälsocentraler på landsbygden i Tanzania

Publication date:
1974-08-02
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Author:
Lennart Wohlgemuth
Description:
Sammanfattning av en studie över genomförande och kontroll av ett decentraliserat program för HÄLSOCENTRALER PÅ LANDSBYGDEN I TANZANIA

PDF image