Resultatutvärdering 6 - Personalbistånd i Tanzania

Publication date:
1974-10-30
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Authors:
Göran Hydén , Pius H. Mallya , Ngasamiaku Mtalo , Habib J. Nyundo
Description:
Personalbistånd i Tanzania - Effektivitet och utländsk personal inom det Tanzaniska vattenförsörjningsprogrammet

PDF image