Resultatutvärdering 9 - Finansiering av småindustriutveckling

Publication date:
1975-01-22
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Authors:
David Koohav , Holger Bohlin , Kathleen DiTullio , Ilmar Roostal , Nurit Wahl
Description:
FINANSIERING AV SHÅINDUSTHIUTVECKLING- Forskningsprojekt utfört av Världsbanken i samarbete med SIDA

PDF image