Resultatutvärdeing 13 - Tanzanias bank för landsbygdsutveckling

Publication date:
1975-03-04
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Authors:
Knud Erik Svendsen , Henrik Westman , Rolf Sørum , Lennart Wohlgemuth
Description:
TANZANIAS BANK FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING- En nordisk utvärdering i sammanfattning

PDF image