Resultatutvärdering 19 - DEN VÄXANDE FATTIGDOMEN I INDIEN

Publication date:
1975-08-28
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Authors:
Göran Djurfeldt , Staffan Lindberg
Description:
Skiss till analysen av Indiens utvecklingspolitik. Sammanfattningen har beställts för att ge en översiktlig bild av utvecklingen i Indien utifrån de fattiga majoritetens perspektiv.

PDF image