Resultatutvärdering 21 - VAD STYR VALET AV PROJEKT I U-LÄNDER

Publication date:
1975-10-03
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Author:
Lars-Erik Birgegård
Description:
Avhandling som söker svar på frågor kring vad det är som avgör valet när beslutsfattare bestämmer vilka projekt som skall finansieras. Studien har sin utgångspunkt inom jordbrukssektorn i Kenya, Tanzania och Zambia.

PDF image