Resultatvärdering, några råd och anvisningar

Publication date:
1976-02-20
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Author:
Göran Bergman
Description:
En vägledning om hur man genomför utvärderingar från 1976

PDF image