Resultatutvärdering 28- En annorlunda skolform- BRIGADERNA I BOTSWANA

Publication date:
1976-06-22
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Author:
Agneta Halldén
Description:
Sammanställning och utvärdering av ett undervisningsprogram i Botswana där man kopplar sammans praktisk yrkesarbete med undervisning.

PDF image