FACKFÖRENINGENS ROLL I NIGERIAS UTVECKLINGSPROCESS

Publication date:
1976-08-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Authors:
Sven Mattsson , Ralph Monö
Description:
En studie med syfte att öka samrådsgruppens kunskap om fackföreningsrörelsens roll i u-ländernas ekonomiska och sociala utvecklingsprocess.

PDF image