MOT SOCIALISM OCH SJÄLVTILLIT

Publication date:
1976-12-29
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
Swedish
Author:
Reginald erbold Green
Description:
Studien analyserar vilka krav som ställs på tillväxt och strukturförändring i ekonomins olika sektorer för att de tanzaniska utvecklingsmålen skall uppnås.

PDF image

Download:
997,88 KB