Education in Guinnea-Bissau 1978-81 - The impact of Swedish assistance

1982-09-01

Publication
Author:
Roy Carr-Hill and Gunilla Rosengart
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Denna rapport är resultatet av en gemensam utvärdering av utbildningssektorn i Guinea-Bissau göras av ministeriet för nationell utbildning, Bissau, och den svenska International Development Authority, SIDA. Svenska biståndet till utbildningssektorn i Guinea-Bissau har anor till 1969. Under befrielsekampen var det kanaliseras genom PAIGCEN att stödja utbildningsinsatser i de befriade områdena. Efter självständigheten samarbetet utvecklas, och 1978 en fem - års avtal mellan Guinea-Bissau och Sverige om stöd till utbildningssektorn. Den puroose med denna studie är att undersöka utvecklingen av utbildningssektorn i Guinea-Bissau, med särskild tonvikt på den senaste femårsperioden. Genom att analysera den roll och effekter av den svenska sektorn stöd kommer underlag för beslut om framtida svenskt bistånd ges.pages:165