Adult Education in Tanzania - A review

1983-03-01

Publication
Author:
Anders I. Johnsson, Kjell Nyström and Rolf Sundén
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Sida har stött vuxenutbildningen i Tanzania sedan 19605. Det svenska stödet har använts för inrättandet av Institutet för vuxenutbildning och nationella Correspondence institutionen. den nationella läskunnighet program och tillhörande följa - upp aclivitles samt Folk Development College program hnve fått stöd från starten. För närvarande är vuxenutbildningen som ingår i det nuvarande avtalet mellan Tanzania och Sverige om stöd för att tbe utbildningssektorn.pages:120