Study on Fishery Training in Angola

1985-05-01

Publication
Author:
Annina Lubbock and Staffan Larsson
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Sverige har sedan 1979 varit att stödja program för utveckling av fisket i Angola inom tre områden, småskaligt fiske, forskning och utbildning. I detta program en yrkesskola, CEFOPESCAS, byggdes Cacuaco strax norr om Luanda. Skolan startade 1982 i tillfälliga byggnader och i början av 1985 skolan flyttade in i de permanenta byggnader med en kapacitet för 300 elever. Det nuvarande avtalet för stöd till CEFOPESCAS beteween Angola och Sverige löper ut i slutet av 1985. För att förbereda ett eventuellt fortsatt stöd enades man om att en undersökning bör göras i syfte att ge underlag för de kommande förhandlingarna. Undersökningen försöker främst att beskriva situationen och problemen för CEFOPESCAS i sitt sammanhang, det vill säga både fiskesektorn och den angolanska utbildningssystemet.pages:69