1986/4 Men or Machines - An Evaluation of Labour Intensive Public Works in Lesotho

1986-01-01

Publication
Author:
Geoff Edmonds, Karlis Goppers and Mikael Söderbäck
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
"Det arbetsintensiva bygg program som stöds av SIDA i Lesotho är efliciently köra och har nått en tillfredsställande teknisk standard till konkurrenskraftiga kostnader. Men lite har ännu inte uppnåtts till skapa storskalig sysselsättning och att främja en bred användning av arbetsintensiva metoder, som var programmets långsiktiga mål. Uppdraget diskuterar flera alternativ på hur dessa mål kan bättre kan uppnås och rekommenderar att varje ministerium utveckla sin egen förmåga att utnyttja arbetskraft baserad teknik. "pages:86