1987/5 Training for Public Service - An Evaluation of Sweden's Co-operation with Zimbabwe in Public Service Training 1982 - 1986

1987-05-01

Publication
Author:
Astrid Dufborg, Merrick Jones and Elisabeth Lewin
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
"Det är en stor uppgift att ändra en Public Service inriktad främst mot behoven hos den vita minoriteten och tillämpningen av lagen och ordning i en utvecklingsinriktad en. Denna studie visar att Sidas stöd till ett Public Service Training program i Zimbabwe har aktivt bidragit till att etablera ofeffective och välutbildad ledning och stam men att flera problem kvarstår lösas. Studien rekommenderar starkt att en integrerad, strukturerat chefsutbildning utvecklas. "pages:67