Promoting Labour Relations in Africa - An Evaluation by the Swedish ILo-committee of the ILO/ SIDA Labour Relations Project in Selected English-speaking Countries in Africa

Publication date:
1986-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1986:7
Language:
English
Authors:
Allan Read , Christer Eriksson
Description:
"Under 1980-1984 SIDA, med ILO som verkställande organ, finansierat ett projekt för utveckling av sunda industriella relalions praxis i tio engelskspråkiga länder i Afrika. Projektet, även om det inte lyckades öka engagemanget av arbetstagarnas och arbetsgivarnas organisationer i främjandet socioekonomisk utveckling, ändå kan ha haft positiva effekter på relationerna mellan arbetsmarknadens parter i vissa andra länder. ILO: s roll tycks ha varit avgörande för att föra de berörda parterna tillsammans. "

PDF image