Manufacturing Fishing Vessels - An Evaluation of SIDA-supported Industrial Rehabilitation in Somalia

Publication date:
1986-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1986:6
Language:
English
Authors:
Staffan Larsson , Jan Valdelin
Description:
Den Sida-stötta båt fabrik i Somalia fungerar och har en positiv inverkan på den omgivande ekonomin. Men produktionen sufllers från den låga utvecklingen av Somalias upprättandet sektorn. Dessutom finns det ett behov av att utveckla lokal kapacitet.

PDF image