A Pilot Study of Effects of Primary Schooling in a Rural Community of Ethiopia - The case of Saya Debir

Publication date:
1986-07-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Author:
Rolf Sjöström
Description:
Den aktuella studien gjordes på uppdrag av SIDA, Svenska International Development Authority i syfte att undersöka effekterna av grundskoleutbildningen på det lokala samhället och att utveckla forskning metodik och kompetens. Studien genomfördes mellan augusti 1985 till februari 1986. Ett urval av 100 respondenter i en landsbygden i Etiopien, varav 40 hade gått till skolan och 60 hade inte, intervjuades om upplevelser och erfarenheter av grundskolan. Forskningen platsen Saya Debir bestod av 16 bönder föreningar som betjänas av ett SIDA-byggda grundskolan öppnades 1973/74.

PDF image