Extensive Rural Development - An Evaluation of the Zone I Programme in Guinea- Bissau

Publication date:
1987-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1987:1
Language:
English
Authors:
Jan Olsson , Lars Smedman , Göran Widerström
Description:
"The Zone-I-programmet lanserades som den första rättegången av begreppet ofintegrated landsbygdsutveckling i Guinea-Bissau, och har finansierats gemensamt av Sverige och Guinea-Bissau sedan 1981. Programmet har skapat en fungerande organisation, utökat sitt område av inflytande till 600 byar som omfattar 24 000 familjer, och genomfört ett hälsoprogram och ett kreditsystem. Men detta främst kvantitativa utveckling är fortfarande att matchas med en kvalitativ. Annars programmet kan mycket väl bli en snygg, men tom, skal, enligt denna evalutation ".

PDF image