Education in Botswana 1981-86 with Swedish Support - Evaluation and ideas for future support

Publication date:
1987-02-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
Jon Lauglo , Mmantsetsa PT Marope
Description:
Sverige har gett stöd till utbildning i Botswana sedan tiden för självständigheten. Biståndet var liten och begränsad till specifika projekt fram till 1974. Som ett resultat av ett utbildningssektorn studie som utförts av ett team från SIDA ett nytt och flexibelt sektoriella avtal undertecknades 1974. Detta avtal var inte bara begränsad till särskilda delområden eller projekt utan att sektorn i stort och utgjorde ett nytt inslag i det svenska utvecklingssamarbetet. Sådana avtal har senare införts inom andra sektorer och i andra länder. En utvärdering av sektorns stöd till utbildning i Botswana för perioden 1974-1980 gjordes av ett svenskt team i november 1981.

PDF image