Drought and Destabilization - An Evaluation of Swedish Disaster Relief in Mozambique 1983 to 1985

Publication date:
1987-03-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1987:3
Language:
English
Authors:
Tom Alberts , Krister Eduards
Description:
"Genom den kombinerade effekten av den ekonomiska politiken, torka och aktiviteter gerilla, ekonomiska förhållanden samt trygghet i Moçambique allvarligt har försämrats. Dag en stor del av befolkningen står inför svält. Moçambique, för sin överlevnad, beroende massivte tillströmning offoreign stöd, men givarna är spridda över ett stort antal verksamheter och områden. Insuflicient samordning mellan givarna, och regeringarna saknar beredskap att agera i krissituationer, leder till dåliga resultat i kampen mot katastrofen. Sveriges stöd är i stort sett effektiv, även om det fanns problem i genomförandet. "

PDF image