Primary Schoold Textbooks in Tanzania - An evaluation of their quality

Publication date:
1987-04-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
P.M Biswalo , P.N Chonjo , J.F Kambira , D.Y Kinshaga , D. Komba , G.A Malekela , F.l Mbunda , M.S Muze , A.F Njabili , K.M Taube
Description:
Väl medvetna om vikten av utbildning material i inlärningsprocessen, stöder den svenska International Development Authority (SIDA) produktion av böcker och läromedel i ett antal länder i tredje världen. I Tanzania har Sida samarbetat med undervisningsministeriet sedan mer än ett decennium för att producera och distribuera läroböcker för grundskoleelever. Nu dags att fråga hur elever och lärare föreställa deras läroböcker. I början av 1987 Pedagogiska institutionen vid universitetet i Dar - es-Salaam genomförde en undersökning om kvaliteten på grundskolan läroböcker på begäran av SIDA. Vi tror att denna publikation, som är en komprimerad version av forskningsrapporten, kan vara av intresse för alla som är intresserade i grundskolan.

PDF image