Looking Both Ways, Swaziland between South Africa and SADCC - An Evaluation of Sweden's development co-operation with Swaziland.

Publication date:
1987-06-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1987:6
Language:
English
Authors:
Samuel Falle , Karlis Goppers
Description:
"Denna utvärderingsrapport granskas amongother saker Swaziland beroende på södra Alitica. Den viktigaste slutsatsen är att Swaziland försöker balans mellan två poler - lojalitet till armarna på SADCC. medan visar Pretoria en ltiendlv lllce och gör det möjligt att använda dess territorium. Det är försöker titta åt båda hållen. men under åttiotalet South Alticas inlluence har dominerat. I huvudsak Swailand inte kan välja itsell "" att bli oberoende ollsouth Aliica. Den Cvaluation föreslår att det svenska biståndet till Swaziland bör fortsätta via multilaterala och, OGO (thannels till specilic områden. "

PDF image