Teaching Teachers through Distance Methods - An evaluation of a Sri Lankan Programme

Publication date:
1988-07-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
Alan W. Dock , Wendy A. Duncan , Elsie M. Kotalawala
Description:
I utvecklingsländerna kommer billiga och effektiva undervisningsmetoder måste vidareutvecklas för att tillgodose en snabbt expanderande och kostsamma system för utbildning. Distansutbildning har åter kommit i förgrunden som en kostnad - effektivt och pedagogiskt sätt för kunskapsöverföring. I sitt stöd till utbildningssystemen i tredje världen, har Sverige stött olika försök att utveckla mer kostnadseffektiva - effektiva metoder för undervisning. Sverige präglas av en låg befolkningstäthet, har en lång tradition av distansutbildning. Vi har funnit det vara relevant även för utvecklingsländernas behov. Hittills har två stora distansutbildning lärarutbildningar fått svenskt stöd, nämligen utbildning av lärare för grundskoleutbildning reformer i Tanzania i slutet av 70-talet och i - programmet fortbildning i Sri Lanka, som har varit i drift sedan 1984. Denna utvärderingsrapport gives.a grundlig och multi - mångfacetterad beskrivning av utvecklingsprocessen av Sri Lankas programmet. Genom intervjuer, bedömningar av tester och besök på skolor utvärderarna har analyserat kvaliteten och effekterna av programmet.

PDF image