The Kotmale Environment - A Study of the Environmental Impact of the Kotmale Hydropower Project in Sri Lanka

Publication date:
1989-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1989:1
Language:
English
Author:
Dick Johansson
Description:
"Det område av Kotmale Vattenkraftverket i Sri Lanka har problem med massrörelser av jord, vatten rcgulation och markanvändning. Några av dem orsakas av dammbygget, och kan mildras, medan othlers verkar vara naturligt för området. Dessa är några av resultaten av denna utvärdering, som tyder på att vägbyggen och detaljerad planläggning göras, i syfte att dränera dalen sluttningar och minska tröskeln in i behållaren. "

PDF image