Fish Farming for Rural Development - An Evaluation of SIDA-FAO Supported Aquaculture in Southern Africa

Publication date:
1989-02-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1989:2
Language:
English
Author:
Jim Miller
Description:
Denna rapport utvärderar ett SIDA / FAO pilotprogram för att hjälpa människor på landsbygden i Southem Afrika att irnprove sin livskvalitet genom imroducing vattenbruk, antingen i samband med landbaserad odling eller som ett alternativ till jordbruket. Samtidigt erkänner dess många positiva aspekter, föreslår utvärderingsuppdrag att programmet i framtiden lägger relativt sett större vikt vid det praktiska fältarbetet.

PDF image