Teaching and Teacher Training in Namibia - Today and tomorrow

1989-09-01

Publication
Author:
Staf Callewaert and Daniel Kallós
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Denna studie om lärarutbildningen i Namibia: Idag och imorgon har på uppdrag av FN: s institut för Namibia och SIDA på uppdrag av sekreterare för utbildning av SWAPO, herr Nahas Angola i februari 1989. Studien ger en grundlig beskrivning av namibiska primär och sekundär utbildning och relevant lärarutbildning enligt den sydafrikanska administrationen. Syftet med studien var att göra en kartläggning av lärarutbildningen i Namibia genom besök på fältet. På grundval av resultaten, var experterna att ge rekommendationer för utveckling av lärarutbildningen i ett självständigt Namibia.pages:60