Education in Zimbabwe - Issues of quantity and quality

1990-12-01

Publication
Author:
C. Colcough, J-I Löfstedt, J. Manduvi-Moyo, O.E. Maravanyika and W.S. Ngwata
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Denna rapport är ett resultat av en gemensam utbildningssektorn studie beställd av regeringarna i Zimbabwe och Sverige. Svenskt stöd till utbildningssektorn i Zimbabwe inleddes strax efter självständigheten 1980. enligt nuvarande fyra - år utbildningssektorn Support avtal som löper ut i juni 1991 har Sverige lämnat cirka MSEK 50 per år om sådana områden som kapital konstruktion, lärarutbildning, utveckling av kursplaner, central administration, läromedel / utrustning, specialundervisning och nonformal utbildning.pages:165