1991/3 The Art of Survival - A Study on Sustainability in Health Projects

1991-03-01

Publication
Author:
Lillemor Andersson-Brolin, Birgitta Lorentzson, Ole-Memiri, Elisabeth Michanek and Daniel Ndagala
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Under senare år har givarna blivit alltmer medvetna om bristen på hållbarhet i programmen för utvecklingssamarbete. Verksamheter som har erhållit linancial, material och tekniskt stöd under många år upplever ofta allvarliga difliculties när detta stöd dras tillbaka. I denna utvärdering, är faktorer som är viktiga för överlevnaden av projekt och program studeras. Utvärderingen initierades av SIDA och fyra svenska valörer kyrka, i samarbete med sina motsvarigheter i Tanzania. Hälso-och sjukvårdssektorn valdes eftersom både Sida och kyrkorna har en lång erfarenhet av samarbete med Tanzania inom denna sektor. Flera faktorer är viktiga för hållbarheten i de vårdinrättningar, identifieras. En viktig faktor är möjligheten att skapa lokala inkomster genom att sälja droger, köpte till subventionerade priser. De mest hållbara apotek kan faktiskt beskrivas som små företag sjukvård med commited personal.pages:78