1992/4 Maintaining Health - An Evaluation of the Mainenance Project for Rural Health Facilities in Kenya

1992-04-01

Publication
Author:
Kefa Ajode, Anders Björkman, Stefan Dahlgren, Nigel Hawkesworth, I M Hussein, Lise Juul, Tage Klingberg, Titus Muriithi and P S Wasike
Series:
Serier – Rapporter 1970 - 2001Description:
Underhåll av vårdinrättningar är betydligt mer ekonomiskt än att låta dem försämras och sedan konstruera nya. Det är en av de viktigaste slutsatserna i denna utvärdering av ett maintcnance och renovering program för landsbygdens vårdinrättningar i Kenya. Löpning maintefnance är billigt. Det beror väldigt lite på Lunds, men mycket mer på kompetens, motivation och ledning. Löpande underhåll är mycket bra affär - förutom positiva effekter för hälso-och sjukvården och den positiva respons från personal och patienter. Men utvärderingen ifrågasätter huruvida det är klokt att engagera sig i överdriven reparation och återuppbyggnad av vårdcentraler. Prioritet bör ges till enkelt underhåll och reparation av apotek, vilket verkar mer kostnadseffektivt.pages:83