Concern and Responsibility - An Evaluation of the Dodota Water Supply Project in Ethiopia

Publication date:
1990-01-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1990:1
Language:
English
Authors:
Eva Poluha , Göran Engstrand , Annika Idemalm , Johan Melchert , Judith Narrowe
Description:
"Den Dodota Water Supply Project var ett kvinnoprojekt i centrala Etiopien. Dess främsta mål var att förse Dodota området med rent, gravitation kranvatten, och att göra det möjligt för kvinnor att delta i alla projektets faser. Projektet genomfördes mellan 1982 och 1986. Sida bidrog med 7,6 miljoner kronor till projektet, och Dodota befolkning 1 miljon kronor, samt arbetskraft. Två saker var avgörande för projektets framgång - ansvaret för projektet delades bland alla sina anställda, och de som är engagerade i projektet var både personligen och känslomässigt involverad. Trots oro och ansvar inte kan planeras in i ett projekt, de är helt avgörande för dess framgång. Detta är, enligt föreliggande utvärderingsrapporten, den viktigaste lärdomen från Dodota. Utvärderingen baserades på en kvalitativ, snarare än en kvantitativ analys. Data samlades huvudsakligen in genom informella intervjuer, eller samråd, om olika ämnen med de personer och grupper av personer som berörs. "

PDF image