Education in Zimbabwe - Issues of quantity and quality

Publication date:
1990-12-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
C. Colcough , J-I Löfstedt , J. Manduvi-Moyo , O.E. Maravanyika , W.S. Ngwata
Description:
Denna rapport är ett resultat av en gemensam utbildningssektorn studie beställd av regeringarna i Zimbabwe och Sverige. Svenskt stöd till utbildningssektorn i Zimbabwe inleddes strax efter självständigheten 1980. enligt nuvarande fyra - år utbildningssektorn Support avtal som löper ut i juni 1991 har Sverige lämnat cirka MSEK 50 per år om sådana områden som kapital konstruktion, lärarutbildning, utveckling av kursplaner, central administration, läromedel / utrustning, specialundervisning och nonformal utbildning.

PDF image