The Art of Survival - A Study on Sustainability in Health Projects

Publication date:
1991-03-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1991:3
Language:
English
Authors:
Lillemor Andersson-Brolin , Birgitta Lorentzson , Ole-Memiri , Elisabeth Michanek , Daniel Ndagala
Description:
Under senare år har givarna blivit alltmer medvetna om bristen på hållbarhet i programmen för utvecklingssamarbete. Verksamheter som har erhållit linancial, material och tekniskt stöd under många år upplever ofta allvarliga difliculties när detta stöd dras tillbaka. I denna utvärdering, är faktorer som är viktiga för överlevnaden av projekt och program studeras. Utvärderingen initierades av SIDA och fyra svenska valörer kyrka, i samarbete med sina motsvarigheter i Tanzania. Hälso-och sjukvårdssektorn valdes eftersom både Sida och kyrkorna har en lång erfarenhet av samarbete med Tanzania inom denna sektor. Flera faktorer är viktiga för hållbarheten i de vårdinrättningar, identifieras. En viktig faktor är möjligheten att skapa lokala inkomster genom att sälja droger, köpte till subventionerade priser. De mest hållbara apotek kan faktiskt beskrivas som små företag sjukvård med commited personal.

PDF image