Education in Tanzania with a Gender Perspective - Summary report

Publication date:
1991-10-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
Majorie Mbilinyi , Patricia Mbughuni , Ruth Meena , Priscilla Olekambaine
Description:
Sverige har stött utbildning i Tanzania sedan mitten av 1960-talet, varvid stödet riktas till de primära, vuxna och yrkesinriktad utbildning delsektorer. År 1990 har över 580 miljoner kronor betalats ut och stödet fortsätter. Under samma period, med ett starkt politiskt ledarskap och ett massivt stöd på lokal nivå, har imponerande framsteg gjorts med att bygga upp utbildningssystemet med betoning på grundutbildning. I mitten av 1980-talet var över 80 procent av barnen som med grundskolan ställen, och majoriteten av de vuxna hade förvärvat grundläggande läsförmåga. Dessa resultat har påverkats negativt av den rådande ekonomiska krisen i Afrika, men en betydande del av de framsteg som har bevarats och de grundläggande strukturer finns på plats för att tillhandahålla utbildning för alla i de kommande årtiondena. I denna rapport, är utbildning i Tanzania såg på med ett genusperspektiv.

PDF image