Thoughts for Food - Evaluation of Tanzania Food and Nutrition Centre

Publication date:
1992-02-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1992:2
Language:
English
Authors:
Michael C. Latham , Lillemor Andersson-Brolin , Britta Antonsson-Ogle , Elisabeth Michanek , Winnie F. K. Mpanju , Jumanne W. Wago
Description:
Den Tanzania Mat Centre, TFNC, grundades 1973, och har vuxit och blomstrat till att bli vad som betraktas som förmodligen den bästa institutet ofits slag i Afrika söder om Sahara. LT har fått stöd från Sverige från början. Ändå TFNC inte kommer att kunna behålla sin nuvarande styrka med medel enbart av regeringen. Därför TFNC för de kommande åren kommer att behöva rcceive mer, inte förlust, ekonomiskt stöd från externa givare, och att vidta åtgärder för att höja revenuc på egen hand, så som föreslås i denna rapport. Med sådant ekonomiskt stöd, kan TFNC fortsätta att fungera som en viktig, välfungerande institution, bidrar mycket signilicantly till förbättring av nutritionsstatus, hälsa och välbefinnande tanzanier.

PDF image