Doi Moi and Health - Evaluation of the Health Sector Co-operation Programme between Vietnam and Sweden

Publication date:
1992-03-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1992:3
Language:
English
Authors:
Jan Valdelin , Elisabeth Michanek , Hans Persson , Tran Thi Que , Bo Simonsson
Description:
För närvarande Vietnam är i en övergångsfas mellan den tidigare centraliserade planen ekonomi och en decentraliserad marknadsekonomi. Reformtakten har varit snabb under de senaste åren. Livets realiteter förändras varje dag och utvecklingsbistånd måste reagera därefter. Denna utvärdering av det svenska stödet till hälsosektorn i Vietnam visar att de flesta projekt har påverkats av de reformer och att alla projektaktiviteter, tillsammans, har producerat ett betydande mängden träning för hälsosektorn. Stödet till produktionen av läkemedel och tillhandahållande av material för läkemedelsindustrin är dock inte i linje med den ekonomiska reformprocessen och bör fasas ut. Hälsosektorn i Vietnam är fortfarande en viktig sektor för internationellt bistånd och utvärderarna föreslår att Sverige bör öka sitt stöd, eller åtminstone behålla det på nuvarande nivå.

PDF image