Maintaining Health - An Evaluation of the Mainenance Project for Rural Health Facilities in Kenya

Publication date:
1992-04-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Series number:
1992:4
Language:
English
Authors:
Kefa Ajode , Anders Björkman , Stefan Dahlgren , Nigel Hawkesworth , I M Hussein , Lise Juul , Tage Klingberg , Titus Muriithi , P S Wasike
Description:
Underhåll av vårdinrättningar är betydligt mer ekonomiskt än att låta dem försämras och sedan konstruera nya. Det är en av de viktigaste slutsatserna i denna utvärdering av ett maintcnance och renovering program för landsbygdens vårdinrättningar i Kenya. Löpning maintefnance är billigt. Det beror väldigt lite på Lunds, men mycket mer på kompetens, motivation och ledning. Löpande underhåll är mycket bra affär - förutom positiva effekter för hälso-och sjukvården och den positiva respons från personal och patienter. Men utvärderingen ifrågasätter huruvida det är klokt att engagera sig i överdriven reparation och återuppbyggnad av vårdcentraler. Prioritet bör ges till enkelt underhåll och reparation av apotek, vilket verkar mer kostnadseffektivt.

PDF image