An Evaluation of the Self-Help Action Plan for Education, SHAPE

Publication date:
1993-03-01
Series:
Reports 1970 - 2001
Language:
English
Authors:
Sheldon Shaeffer , Manasseh Nkamba , Stella Kaabwe , Thomas Mc Givern , Henry Kaluba , Paul Pawar
Description:
SHAPE, den "" Self - Help handlingsplan för utbildning "", är ett innovativt grundskoleutbildning program som är utformat för att ge input till effektiv pedagogisk utveckling på skolnivå. Programmet har inspirerats av den filosofi utbildning med produktion och syftar till att utveckla bland lärarna, eleverna och de omgivande samhällena ett engagemang för skolan och integrationen av teori och praktik i skolan. En utvärdering av formen programmet genomfördes i 1993. Utvärderingen gjordes på uppdrag av Svensk International Development Authority (SIDA) och undervisningsministeriet, Zambia.

PDF image